HOANG YEN TAILOR - THE BRAND OF THOUGHTFULNESS

NHÀ MAY HOÀNG YẾN - THƯƠNG HIỆU CỦA SỰ CHU ĐÁO
Hoang Yen Tailor
Address: 75 Bach Dang, Nha Trang, Vietnam
Phone: +84 (0)258 3522 566
              +84 (0) 83 3522 566

General Manager
Ms Liên Anh (Angel Nguyen)
Mobile: +84 914 116 003

Email
lienanh1983@gmail.com
hoangyen_tailor@yahoo.com.vn

Website
www.hoangyentailor.com

High-class Handmade
THE BRAND OF THOUGHTFULNESS

Home
Trang Chủ

Our History
Lịch Sử

Tailoring
Công Nghệ May

Designer
Thiết Kế

Silk
Lụa Tơ Tằm

Traditional Handmade
Thủ Công

Collections
Bộ Sưu Tập

Contact Us
Liên Hệ