HOANG YEN TAILOR - THE BRAND OF THOUGHTFULNESS

NHÀ MAY HOÀNG YẾN - THƯƠNG HIỆU CỦA SỰ CHU ĐÁO
Hoang Yen Tailor
Address: 88 Nguyen Thien Thuat, Nha Trang, Vietnam
Phone: +84 258 3521 615
              +84 914 116 003

General Manager
Ms Liên Anh (Angel Nguyen)
Mobile: +84 914 116 003

Email
lienanh1983@gmail.com
hoangyen_tailor@yahoo.com.vn

Website
www.hoangyentailor.com

Bank account: 0061 000 438 978
Owner: Nguyễn Thị Liên Anh
Bank: Vietcombank Nha Trang, Vietnam

High-class Handmade
THE BRAND OF THOUGHTFULNESS

Home
Trang Chủ

Our History
Lịch Sử

Tailoring
Công Nghệ May

Designer
Thiết Kế

Silk
Lụa Tơ Tằm

Traditional Handmade
Thủ Công

Collections
Bộ Sưu Tập

Contact Us
Liên Hệ